Innove KHS

Tellija: SA Innove
Vaata lähemalt

SA Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja.

Selle projekti raames arendasime välja Innove Karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse partnerkeskuste kliendi- ja protsessihaldussüsteemi.