m-Kairi

Tellija: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 

KAIRI on Siseminesteeriumi haldusalas olevate politsei- ja piirivalveasutuste poolt peetav piiratud kasutajaõigustega andmekogumise ja -vahetuse keskkond.

Meie poolt oli tehtud mKairi tarkvara arendus- ja holdustööd.